Życzenia- Wielkanoc 2020

Wysłuchajmy słów Ewangelii…

Ewangelia (Mt 28, 1-10)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem».

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość.

Ostatnie dni pogrążyły nas w smutku, pesymizmie. Brakowało nam bezpośredniego uczestnictwa w Liturgii Wielkiego Tygodnia jednak stajemy przed Chrystusem, który zmartwychwstał. Stajemy przed Bogiem, który pokonał śmierć, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Z okazji obchodzonych Świąt pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, niech ono przyniesie radość. Niech oddali od Was smutek. W tym czasie szczególnym, sięgnijcie po Ewangelię, aby zagościło jej światło w każdym z Was. Nie mówcie, że te święta są inne, bo tak nie jest. Te święta są te same, bo ich istota jest ta sama. Niech to co jest najważniejsze w tych dniach, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa przemieni Wasze życie i pokazuje radość Wielkanocnego poranka.

Bartosz Jarząbek

Prezes Służby Liturgicznej

Parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu

12 kwietnia 2020 rok