Zakończenie kadencji Prezesa

Droga Wspólnoto Ministrancka,
chciałbym Wam bardzo podziękować za te 11 lat wspólnego rozwoju i za 3 lata naszej szczególnej współpracy. Wielokrotnie przeżywałem chwile wzruszenia, kiedy przyjmowaliśmy do naszej Wspólnoty nowych Członków, kiedy razem celebrowaliśmy najważniejsze uroczystości kościelne, czy w ostatnim czasie, kiedy zgromadziliśmy się bardzo licznie na mszy, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za naszą trzyletnią współpracę i prosiliśmy o potrzebne łaski dla nowego Prezesa i jego Zastępców. Dziękuję Wam za każde słowo, za każdy gest, dziękuję za wszystko. Nowemu Prezesowi składam serdeczne gratulacje i życzę wytrwałości.
Otaczam Was nieustanną modlitwą i nosze głęboko w swoim sercu.

Bartosz Jarząbek