WIELKA SOBOTA – SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

16 kwietnia 2022, godz. 19.45

WIELKA SOBOTA

Odprawa przed mszą o godzinie 17:00

Celebrans: ksiądz Krzysztof Waligóra

Koncelebransi: wszyscy kapłani pracujący w parafii

Lektor I czytania: 

Psalmista 1: chór

Lektor II czytania: 

Psalmista 2: chór

Lektor III czytania: 

Psalmista 3: chór

Lektor IV czytania: 

Psalmista 4: chór

Lektor Epistoły:

Aklamacja i psalm responsoryjny: chór

Komentator: Bartosz Jarząbek

Wezwania modlitwy powszechnej: 

Turyferariusz: Bartosz Łada

Nawikulariusz: 

Paschał: Aleksander Balas, Tymek Podstawek

Grana i Rylec: Marcel Kempiński

Przygotowanie ogniska: p. Satnisław i Bartek Łada

Dzwonki: Marcel Kempiński

Ministrant księgi: Bartosz Krupa

Mikrofon: Jan Serowski

Ministranci do błogosławieństwa wody: Karol Garbarczyk

Ministrant z wodą pobłogosławioną: 

Ministrant z wodą do chrzcielnicy: