Uroczystość Wszystkich Świętych 2018 – spis funkcji

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem funkcji w dniu  uroczystości Wszystkich Świętych 01.11.2018 roku …

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada 2018

 Msza święta, godz. 13:00

 

Kapłan celebrujący: ksiądz kanonik Krzysztof Waligóra

Krucyferariusz: Jan Serowski

Ceroferariusz 1:  Rafał Jarosiewicz

 Ceroferariusz 2: Piotr Hoffman

Ministrant ołtarza 1:  Karol Garbarczyk

Ministrant ołtarza 2:  Stanisław Jarczewski

Turyferariusz: Bartosz Krupa

 Nawikulariusz: Damian Bochenek

Ministrant księgi: Patryk Czerwiński

Ministrant Mikrofonu: Karol Chmielewski

Lektor ewangeliarza: 

 

POSŁUGUJĄCY MUSZĄ PRZYJŚĆ NAJPÓŹNIEJ O GODZ. 12:45

 

Procesja na cmentarzu,

1 listopada 2018  godz. 14:00

 

Kapłan celebrujący: Omnes

Krucyferariusz: Karol Chmielewski

Ceroferariusz 1: Bartosz Łada

Ceroferariusz 2: Piotr Hoffman

 Turyferariusz: Bartosz Krupa

Nawikulariusz: Jan Serowski

Sprzęt nagłaśniający:

1) Rafał Jarosiewicz

2) Patryk Czerwiński

Ministrant z wodą święconą: Karol Garbarczyk

 

POSŁUGUJĄCY MUSZĄ PRZYJŚĆ NAJPÓŹNIEJ O 13:50

(jeśli nie pełnią funkcji podczas Mszy św. o godz. 13:00)