UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – LISTA FUNKCJI 2021

Prosimy o zapoznanie się ze spisem funkcji liturgicznych na Mszę św. w nocy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Pasterkę), 25 grudnia 2021 roku…

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

25 grudnia 2021, godz. 00:00

Celebrans: ks. Prał. Krzysztof Waligóra

Krucyferariusz: Aleksander Balas

Akolita 1: Maciej Lis (odprawa o godz. 23:30)

Akolita 2: Marcel Kampiński (odprawa o godz. 23:30)

Turyferariusz: Bartosz Krupa(odprawa o godz. 23:30)

Nawikulariusz: Bartosz Łada (odprawa o godz. 23:30)

Ministrant księgi: Aleksander Balas

Lektor ewangeliarza: Kamil Kondracki

Lektor I czytania: Karol Chmielewski

Lektor II czytania: Kamil Kondracki

Modlitwa powszechna: Bartosz Jarząbek

Ministrant ołtarza: Karol Garbarczyk

Precentor: Kamil Kondracki – odpowiedzialny za porządek pozostałych ministrantów uczestniczących w liturgii

Ceremoniarz: Michał Krupa

WSZYSCY POSŁUGUJĄCY PRZYCHODZĄ NAJPÓŹNIEJ O GODZINIE 23:45