Uroczystość Narodzenia Pańskiego- lista funkcji 2019

Prosimy o zapoznanie się z listą funkcji liturgicznych na Mszę św. w nocy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Pasterkę), 25 grudnia 2019 roku…

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

25 grudnia 2018, godz. 00:00

 

Celebrans: OMNES

Krucyferariusz: Karol Chmielewski

 Akolita1: Jan Serowski

 Akolita 2: Bartosz Krupa

 Turyferariusz: Michał Jędrzejczyk

Nawikulariusz: Rafał Jarosiewicz

 Ministrant księgi: Leonard Balas

Ministrant mikrofonu: Aleksander Balas

Ministranci Ołtarza: Karol Grabarczyk, Piotr Hoffman, Jakub Łada

Lektor ewangeliarza: Kamil Kondracki

Książeczki do koncelebry: Leonard Balas, Damian Bochenek

 

ODPRAWA DLA POSŁUGUJĄCY O GODZINIE 23:30