Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2018 – spis funkcji

Prosimy o zapoznanie się ze spisem funkcji liturgicznych na Mszę św. w nocy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Pasterkę), 25 grudnia 2018 roku…

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

25 grudnia 2018, godz. 00:00

 

Celebrans: ks. Prał. Krzysztof Waligóra

Krucyferariusz: Dominik Szczepkowski

 Akolita 1: Jan Serowski

 Akolita 2: Bartosz Krupa

 Turyferariusz: Marcel Kempiński

Nawikulariusz: Rafał Jarosiewicz

 Ministrant księgi: Damian Łada

Ministrant mikrofonu: Bartosz Tylutki

Lektor ewangeliarza: Michał Skoczek

Książeczki do koncelebry : Michał Skoczek i Dominki Szczepkowski

 

WSZYSCY POSŁUGUJĄCY PRZYCHODZĄ NAJPÓŹNIEJ O GODZINIE 23:45