Struktura Mszy świętej

MISSALE ROMANUM (Novus Ordo Missae, 1969 r.) 1. Obrzędy wstępne
 • Śpiew (dawn. Introit)
 • Znak krzyża i pozdrowienie
 • Akt pokuty
 • (Kyrie eleison)
 • (Chwała)
 • Kolekta

2.  Liturgia Słowa

 • I czytanie
 • Psalm (dawn. graduał)
 • (II czytanie)
 • Śpiew przed Ewangelią
 • Ewangelia
 • (Homilia)
 • (Credo)
 • Modlitwa powszechna

3.  Liturgia Eucharystyczna

 • Błogosławieństwo nad chlebem
 • Złączenie wina i wody + formuła św. Leona
 • Błogosławieństwo nad winem
 • Apologia Przyjmij nas, Panie
 • (Okadzenie)
 • Obmycie rąk + formuła Ps 51, 4
 • Wezwanie do modlitwy
 • Modlitwa nad darami
 • Modlitwa eucharystyczna
 • Ojcze nasz + embolizm
 • Modlitwa + znak pokoju
 • Łamanie chleba + Baranku Boży,
 • Łączenie Postaci eucharystycznych
 • Apologia kapłana
 • Zaproszenie do Komunii św.
 • Komunia święta kapłana i wiernych
 • Puryfikacja + apologia
 • Modlitwa po Komunii

4.  Obrzędy zakończenia

 • Błogosławieństwo
 • Rozesłanie

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu