SPIS FUNKCJI – WIELKI PIĄTEK 2021 18:00

piątek, 2 kwietnia 2021 roku, godz. 18:00
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Odprawa dla posługujących o godz. 16:45

Celebrans: ksiądz Daniel Kowalski
Wezwania modlitwy powszechnej:
Lektor Męki Pańskiej (E): Tadeusz Kuczborski
Kapłan Męki Pańskiej (+): ksiądz Daniel Kowalski
Lektor Męki Pańskiej (I): Michał Lenkiewicz
Lektor I czytania: Zadrożny Franciszek
Psalmista: Chór
Lektor II czytania:
Komentator: Bartosz Jarząbek
Usługujący ukazania Krzyża: Jan Serowski, Michał Krupa
Turyferariusz: Bartek Krupa
Nawikulariusz: Karol Chmielewski
Krucyferariusz: Michał Adamczyk
Kołatki: Karol Grabarczyk, Hubert Gejdel  (liturgia i procesja)
Akolita 1: Aleksander Balas
Akolita 2: Franciszek Domański
Ministrant księgi:
Ministrant Mikrofonu:
Welon naramienny (tuwalnia): Maciej Tomaszek