SPIS FUNKCJI – WIELKa Sobota 2021 19:15

sobota, 3 kwietnia 2021 roku, godz. 19:15
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
WIGILIA PASCHALNA
Odprawa dla posługujących o godz. 18:00

Celebrans: ksiądz Krzysztof Waligóra
Koncelebransi: wszyscy kapłani pracujący w parafii
Lektor I czytania: P. Andrzej Mastalerz
Psalmista 1: chór
Lektor II czytania: (Księga Wyjścia) Michał Wieczorek
Psalmista 2: chór
Lektor III czytania: Karol Chmielewski
Psalmista 3: chór
Lektor IV czytania: Zadrożny Franciszek
Psalmista 4: chór
Lektor Epistoły: Michał Lenkiewicz
Aklamacja i psalm responsoryjny: chór
Komentator: Bartosz Jarząbek
Wezwania modlitwy powszechnej: Agata Kowalska
Turyferariusz: Bartosz Łada
Nawikulariusz: Karol Grabarczyk
Paschał: Paweł i Maciej Adamczyk
Grana i Rylec: Stanisław Tarnicki
Przygotowanie ogniska: p. Satnisław
Dzwonki: Maciej i Piotr Tomaszek
Ministrant księgi: Karol Chmielewski
Mikrofon: Bartosz Krupa
Ministranci do błogosławieństwa wody: Zadrożny Franciszek, Michał Krupa
Ministrant z wodą pobłogosławioną: Jan Serowski
Ministrant z wodą do chrzcielnicy: