SPIS FUNKCJI- SUMA ODPUSTOWA 2018 R.

Środa , 15 sierpnia 2018 roku, godz. 13.00

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

Odprawa dla posługujących o godz. 12:30

Celebrans: ksiądz Bogusław Kowalski

Krucyferariusz: Paweł Adamczyk ( msza i procesja )

Ceroferariusz 1: Jan Serowski  ( msza i procesja )

Ceroferariusz 2: Marek Woźniak ( msza i procesja )

Ministrant ołtarza 1: ministranci młodsi

Ministrant ołtarza 2:  ministranci młodsi

Turyferariusz 1: Bartosz Krupa ( msza i procesja )

Turyferariusz 2: Leonard Balas ( procesja )

Nawikulariusz: Antoni Drozdowski( msza i procesja )

Ministrant księgi: Patryk Czerwiński

Ostiariusz:  Kamil Kondracki

Lektor I czytania: 

Lektor II czytania:

Lektor ewangeliarza:

Welon (tuwalnia):