Spis funkcji- Suma Odpustowa 2020

Zapraszamy do zapoznania się z listą funkcji na Sumę Odpustową w Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.

Sobota , 15 sierpnia 2020 roku, godz. 13.00

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

 Odprawa dla posługujących o godz. 12:30

 

 Celebrans: Ksiądz Prałat Krzysztof Waligóra

 Krucyferariusz: Karol Chmielewski

 Ceroferariusz 1: Jan Serowski

 Ceroferariusz 2: Bartosz Krupa

 Ministrant ołtarza 1: ministranci młodsi

 Ministrant ołtarza 2:  ministranci młodsi

Turyferariusz 1: Bartosz Łada

 Turyferariusz 2: Maciej Żebrowski

 Nawikulariusz: Maksymilian Krawczak

 Ministrant księgi: Karol Garbarczyk  

 Ministrant mikrofonu: Stanisław Jarczewski

 Lektor I czytania: 

 Lektor II czytania:

 Lektor ewangeliarza:

Welon (tuwalnia): Tomasz Boryczko