REZUREKCJA – SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH 2022

SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

17 kwietnia 2022, godz. 6.00

REZUREKCJA

Odprawa przed mszą o godzinie 5:30

Kapłan celebrujący: 

Krucyferariusz: 

Akolita 1:

Akolita 2:

Turyferariusz: Bartosz Łada

Nawikulariusz: Franciszek Dylewski

Ministrant ołtarza 1: 

Ministrant ołtarza 2: 

Ministrant księgi: Aleksander Balas

Mszał ołtarzowy: Bartosz Krupa

Lektor I czytania: 

Lektor II czytania: 

Modlitwa powszechna: 

Komentator: Bartek Jarząbek

Mistrz ceremonii: Michał Krupa