Prezes Służby Liturgicznej

Prezes Służby Liturgicznej jest oficjalnym reprezentantem Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu. Do jego głównych obowiązków należy godne reprezentowanie tej wspólnoty przed Księdzem Proboszczem i całą parafią oraz wspieranie Księdza Opiekuna Służby Liturgicznej w kierowaniu nią i realizowaniu zadań zleconych dla niej przez Księdza Proboszcza. Szczegółowo obowiązki Prezesa określa Ksiądz Opiekun.

Prezes Służby Liturgicznej, zgodnie z przyjętym w naszej Parafii zwyczajem, wybierany jest przez najstarszych ministrantów i lektorów na czas, w którym Ksiądz Opiekun Służby Liturgicznej pełni swoją funkcję w Parafii.

Dokładne zasady obowiązujące przy wyborze Prezesa zostały określone w dokumencie „Zasady wyboru Prezesa Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu”.

Na podstawie ww. dokumentu obecnie spośród ministrantów i lektorów czynne prawo wyborcze posiadają:

 • Adamczyk Paweł – lektor
 • Adamczyk Maciej – lektor
 • Balas Aleksander
 • Balas Leonard
 • Drozdowski Antoni
 • Jarczewski Jan
 • Jarczewski Mateusz
 • Jarząbek Bartosz – lektor
 • Kacprowicz Kamil
 • Kondracki Kamil – lektor
 • Krupa Bartosz – lektor
 • Krupa Michał – ceremoniarz
 • Kurek Mateusz
 • Lubaniak Jan
 • Łada Damian
 • Nowak Artur
 • Paszota Paweł – lektor
 • Skoczek Adam
 • Skoczek Michał – lektor
 • Szczepkowski Dominik – lektor
 • Tomczykiewicz Tomasz
 • Tylutki Bartosz
 • Woźniak Marek – lektor
 • Załęcki Konrad

Bierne prawo wyborcze posiadają tylko lektorzy promowani i ci, którzy są dopuszczeni do promocji lektorskiej, ale jeszcze jej nie otrzymali (oznaczeni powyżej pogrubioną czcionką).

Obecnie funkcję Prezesa Służby Liturgicznej pełni Bartosz Jarząbek, lektor naszej Parafii, wybrany dn. 10 września 2017 roku.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu