Prezes Służby Liturgicznej

Prezes Służby Liturgicznej jest oficjalnym reprezentantem Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu. Do jego głównych obowiązków należy godne reprezentowanie tej wspólnoty przed Księdzem Proboszczem i całą parafią oraz wspieranie Księdza Opiekuna Służby Liturgicznej w kierowaniu nią i realizowaniu zadań zleconych dla niej przez Księdza Proboszcza. Szczegółowo obowiązki Prezesa określa Ksiądz Opiekun.

Prezes Służby Liturgicznej, zgodnie z przyjętym w naszej Parafii zwyczajem, wybierany jest przez najstarszych ministrantów i lektorów na czas, w którym Ksiądz Opiekun Służby Liturgicznej pełni swoją funkcję w Parafii.

Dokładne zasady obowiązujące przy wyborze Prezesa zostały określone w dokumencie znajdującym się poniżej.

Na podstawie ww. dokumentu obecnie spośród ministrantów i lektorów czynne prawo wyborcze posiadają:

  • lektorzy
  • ministranci z grupy najstarszych 
  • ministranci z grupy starszych 

Bierne prawo wyborcze posiadają  lektorzy promowani i ci, którzy są dopuszczeni do promocji lektorskiej, ale jeszcze jej nie otrzymali oraz ministranci z grupy najstarszych wybrani przez Księdza Opiekuna i Prezesa.

Obecnie funkcję Prezesa Służby Liturgicznej pełni Kamil Kondracki, lektor naszej Parafii, wybrany dn. 13 września 2020 roku.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu