SPIS FUNKCJI – Niedziela wielkanocna 2021 6:00

niedziela, 4 kwietnia 2021 roku, godz. 6:00
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
PROCESJA I MSZA REZUREKCYJNA
W niedzielę wszyscy przychodzą na godz. 5:40

Celebrans: ksiądz Krzysztof Waligóra
Lektor I czytania: Karol Chmielewski
Psalmista: chór
Lektor II czytania: Tadeusz Kuczborski
Wezwania modlitwy powszechnej: Bartosz Jarząbek
Turyferariusz (podczas Mszy): Paweł Adamczyk
Turyferariusz (podczas Procesji): Maciej Adamczyk
Tuba (podczas procesji): Bartosz Łada
Nawikulariusz: Aleksander Balas
Krucyferariusz: Michał Krupa
Akolita 1:  Bartosz Krupa
Akolita 2:  Jan Serowski
Welon naramienny (tuwalnia):
Ministrant księgi:
Mikrofon:
Figura Chrystusa (podczas procesji): Karol Chmielewski

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu