SPIS FUNKCJI – WIELKa Sobota 2021 19:15

sobota, 3 kwietnia 2021 roku, godz. 19:15
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
WIGILIA PASCHALNA
Odprawa dla posługujących o godz. 18:00

Celebrans: ksiądz Krzysztof Waligóra
Koncelebransi: wszyscy kapłani pracujący w parafii
Lektor I czytania: P. Andrzej Mastalerz
Psalmista 1: chór
Lektor II czytania: (Księga Wyjścia) Michał Wieczorek
Psalmista 2: chór
Lektor III czytania: Karol Chmielewski
Psalmista 3: chór
Lektor IV czytania: Zadrożny Franciszek
Psalmista 4: chór
Lektor Epistoły: Michał Lenkiewicz
Aklamacja i psalm responsoryjny: chór
Komentator: Bartosz Jarząbek
Wezwania modlitwy powszechnej: Agata Kowalska
Turyferariusz: Bartosz Łada
Nawikulariusz: Karol Grabarczyk
Paschał: Paweł i Maciej Adamczyk
Grana i Rylec: Stanisław Tarnicki
Przygotowanie ogniska: p. Satnisław
Dzwonki: Maciej i Piotr Tomaszek
Ministrant księgi: Karol Chmielewski
Mikrofon: Bartosz Krupa
Ministranci do błogosławieństwa wody: Zadrożny Franciszek, Michał Krupa
Ministrant z wodą pobłogosławioną: Jan Serowski
Ministrant z wodą do chrzcielnicy:

SPIS FUNKCJI – WIELKI PIĄTEK 2021 18:00

piątek, 2 kwietnia 2021 roku, godz. 18:00
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Odprawa dla posługujących o godz. 16:45

Celebrans: ksiądz Daniel Kowalski
Wezwania modlitwy powszechnej:
Lektor Męki Pańskiej (E): Tadeusz Kuczborski
Kapłan Męki Pańskiej (+): ksiądz Daniel Kowalski
Lektor Męki Pańskiej (I): Michał Lenkiewicz
Lektor I czytania: Zadrożny Franciszek
Psalmista: Chór
Lektor II czytania:
Komentator: Bartosz Jarząbek
Usługujący ukazania Krzyża: Jan Serowski, Michał Krupa
Turyferariusz: Bartek Krupa
Nawikulariusz: Karol Chmielewski
Krucyferariusz: Michał Adamczyk
Kołatki: Karol Grabarczyk, Hubert Gejdel  (liturgia i procesja)
Akolita 1: Aleksander Balas
Akolita 2: Franciszek Domański
Ministrant księgi:
Ministrant Mikrofonu:
Welon naramienny (tuwalnia): Maciej Tomaszek

SPIS FUNKCJI – WIELKI Piątek 2021 15:00

piątek, 2 kwietnia 2021 roku, godz. 15:00
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
 Odprawa dla posługujących o godz. 13:45

Celebrans: ksiądz Marek Długoszewski
Lektor Męki Pańskiej (E): Rafał Szewczyk
Kapłan Męki Pańskiej (+): Celebrans
Lektor Męki Pańskiej (I): Krzysztof Zakrzewski
Akolita 1: Leonard Balas
Akolita 2: Patryk Gejdel
Ministrant księgi: Bartosz Łada
Ministrant mikrofonu:
Krzyż adoracyjny: Paweł Adamczyk
Kołatka:
Lektor I czytania: Leonard Balas
Modlitwa wiernych:
Komentator: Bartosz Jarząbek

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu