Modlitwy ministranta

Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie.
Amen

Święty Dominiku Savio- módl się za nami

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Święty Dominiku Savio- módl się za nami

I spraw Panie ,aby choć jeden z nas, stał się twoim kapłanem na wieki.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu