Ministrant miesiąca i roku

Ministrant roku szkolnego 2011/2012 – Patryk Czerwiński   (nagroda: darmowy wyjazd na kolonię).

Ministrant roku szkolnego 2012/2013 – Rafał Jarosiewicz    (nagroda: darmowy wyjazd na kolonię).

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu