Ministranci starsi

Do grupy ministrantów starszych należą uczniowie od VII klasy szkoły podstawowej do III klasy szkoły ponadpodstawowej.

Ich zadaniem jest,  tak jak w przypadku ministrantów młodszych, regularna służba przy ołtarzu zgodnie z ustalonymi dyżurami i uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez Księdza Opiekuna (czasem także z udziałem Prezesa). Jednak nie zbierają oni punktów, a spotkania „towarzyskie” odbywają się regularnie dla wszystkich. Obowiązkiem gimnazjalistów są także inne formy pomocy i zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej. Ministranci starsi zaczynają także angażować w przygotowywaniu uroczystych liturgii, w czym wspierają najstarszych ministrantów i lektorów, dlatego też niektóre ze zbiórek przyjmują formę wykładów o liturgii lub odpraw liturgicznych prowadzonych przez ceremoniarza parafialnego.

Ministranci uczęszczający do VIII klasy szkoły podstawowej mogą także, po otrzymaniu skierowania od Księdza Proboszcza, uczestniczyć w Kursie Lektorskim, przygotowującym do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Szatą liturgiczną ministrantów starszych jest sama komżą.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu