Ministranci najstarsi

Do grupy najstarszych ministrantów należą uczniowie szkół ponadpodstawowych od IV klasy i starsi.

Zadaniem ministrantów najstarszych jest, oprócz wypełniania podstawowych obowiązków ministranckich, uczestniczenie w uroczystych liturgiach i przygotowywanie asysty liturgicznej pod wodzą ceremoniarza parafialnego, który organizuje dla nich odprawy (próby) liturgiczne i wykłady o liturgii.

Niektórzy spośród najstarszych ministrantów przygotowują się do pełnienia funkcji lektora na Kursie Lektorskim.

Szatą liturgiczną ministrantów najstarszych jest sama komża.

Spotkania formacyjne najstarszych ministrantów są połączone ze spotkaniami lektorów. Najczęściej są prowadzone w formie wykładu/konferencji.Co jakiś czas spotkania formacyjne najstarszych ministrantów i lektorów przyjmują nieco „luźniejszą” formę (np. wyjście do kina, pizza).

 

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu