Ministranci młodsi

Do grupy ministrantów młodszych należą chłopcy uczęszczający do  szkoły podstawowej ( do klasy VI ), którzy ukończyli roczny kurs dla kandydatów przygotowujący do służby ministranckiej i po zdaniu egzaminu końcowego otrzymali Promocję Ministrancką podczas uroczystej Mszy świętej z rąk Księdza Proboszcza.

Szatami liturgicznymi ministrantów młodszych są komża i „pelerynka” w kolorze ornatu.

Do zadań ministrantów młodszych należy regularne uczestniczenie we Mszach świętych zgodnie z ustalonymi dyżurami, spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez Księdza Opiekuna (i Prezesa). Ministranci młodsi przy różnych okazjach pomagają także w sprzedaży (np. wody święconej, palm, sianka) która zasila fundusz ministrancki, z którego m. in. jest dofinansowana wycieczka.

Ministranci zbierają punkty za uczestniczenie we Mszach świętych, nabożeństwach i zbiórkach, za które mogą zostać zagrodzeni np. wycieczką do kina z Księdzem Opiekunem.

 

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu