Liturgia Godzin

Chrystus nam przykazał: „Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Kościół stosuje się wiernie do tego nakazu, nie ustaje w modlitwie i wzywa nas do niej tymi słowami: „Przez Niego (Jezusa) składajmy Bogu ustawicznie ofiarę czci” (Hbr 13, 15). Przykazanie to spełniamy nie tylko sprawując Eucharystię, ale także w inny sposób, a zwłaszcza przez Liturgię Godzin. Wyróżnia się ona spośród czynności liturgicznych szczególnie tym, że uświęca wszystkie pory dnia i nocy, jak o tym świadczy starożytna tradycja chrześcijańska.

Celem Liturgii Godzin jest więc uświęcenie dnia i ludzkiej działalności. Jej układ ma przeto odpowiadać w miarę możności, przez poszczególne Godziny, odpowiednim chwilom dnia, z równoczesnym uwzględnieniem warunków życia współczesnego. Dlatego „dla rzeczywistego uświęcenia dnia i odmówienia z pożytkiem duchowym Godzin kanonicznych zaleca się zachowanie czasu najbardziej zbliżonego do właściwej pory tych Godzin”.

Liturgia Godzin rozciąga na poszczególne pory dnia uwielbienie i dziękczynienie oraz wspomnienie tajemnic zbawienia, modlitwę błagalną i przedsmak niebiańskiej chwały dany nam w Eucharystii, będącej ośrodkiem i szczytem całego życia wspólnoty chrześcijańskiej.

Liturgia Godzin najlepiej przygotowuje do owocnego sprawowania Eucharystii i ożywia odpowiednie usposobienie, jak wiarę, nadzieję, miłość, pobożność i ducha ofiary.

Chrystus w Duchu Świętym spełnia przez Kościół „dzieło odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga”. Dokonuje się ono przez Eucharystię i sakramenty, ale także poprzez Liturgię Godzin. Chrystus bowiem jest obecny, kiedy zbiera się wspólnota, gdy głosi się słowo Boże i gdy „Kościół się modli i śpiewa psalmy”.

(Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin)

Liturgia Godzin (Brewiarz) jest codzienną modlitwą Ludu Bożego. Jej odprawianie jest obowiązkowe dla kapłanów i osób konsekrowanych, ale jest ona modlitwą wspólną całego Kościoła.

Składa się z następujących godzin (części):

  • Godzina czytań (o dowolnej porze dnia)
  • Jutrznia (modlitwa poranna)
  • Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa, południowa, popołudniowa)
  • Nieszpory (modlitwa wieczorna)
  • Kompleta (modlitwa na zakończenie dnia)

W celu upowszechnienia tej modlitwy wśród wiernych świeckich zostały opracowane brewiarze dla świeckich, które są mniej skomplikowane i tańsze niż brewiarze kapłańskie. Powstały także aplikacje mobilne i wersje elektroniczne brewiarza w celu ułatwienia korzystania z nich. Najlepszą aplikacją tego typu w języku polskim jest BREWIARZ, która korzysta z tekstów Internetowej Liturgii Godzin (są to oficjalne teksty liturgiczne).

Zachęcamy ministrantów i lektorów do włączenia się w Liturgiczną Modlitwę Kościoła.

WIĘCEJ O LITURGII GODZIN MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ ZE STRONY brewiarz.pl

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu