Lista posługujących

Na liście ministrantów i lektorów naszej parafii znajduje się  ilość ministrantów tylko tych posługujących, którzy czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty poprzez regularną służbę i odbywanie formacji duchowej podczas spotkań wyznaczonych dla każdej z grup. Tylko tych posługujących można prawdziwie uznać za członków Służby Liturgicznej.

MINISTRANCI MŁODSI

 

MINISTRANCI STARSI

 

MINISTRANCI NAJSTARSI

LEKTORZY

CEREMONIARZE

 

 

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu