Lista funkcji-WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 2019

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

2 listopada 2019

Msza święta, godz. 12:00 (po wypominkach o godz. 11:15)

 

Celebrans : OMNES

 Krucyferariusz: B. Krupa

Ceroferariusz 1: Ku. Załęcki

Ceroferariusz 2: M. Lis

Ministrant ołtarza 1: ministranci młodsi

Ministrant ołtarza 2: ministranci młodsi

Turyferariusz: D. Bochenek

Nawikulariusz: K. Garbarczyk

Ministrant księgi: K. Chmielewski

Ministrant Mikrofonu: P. Hoffman

POSŁUGUJĄCY MUSZĄ PRZYJŚĆ NAJPÓŹNIEJ O 11:45