Lektorzy

Do grupy lektorów należą tylko ci posługujący, którzy ukończyli Kurs Lektorski zakończony egzaminami z biblistyki, liturgiki i fonetyki (nauki śpiewu i czytania) i otrzymali Promocję Lektorską z rąk Księdza Biskupa. Lektorzy promowani są elitą parafialnej służby liturgicznej, gdyż posiadają największą wiedzę i doświadczenie w zakresie liturgii Kościoła i Pisma Świętego. To właśnie spośród lektorów wybierani są prezesi Służby Liturgicznej.

Zadaniem lektorów jest, oprócz wypełniania podstawowych obowiązków ministranckich, przekazywanie Słowa Bożego ludowi uczestniczącemu w liturgii, a także uczestniczenie w uroczystych liturgiach i przygotowywanie asysty liturgicznej pod wodzą ceremoniarza parafialnego, który organizuje dla nich odprawy (próby) liturgiczne i wykłady o liturgii. Lektorzy mogą także wypełniać szczególne funkcje, określone na tej stronie.

Lektorzy powinni szczególnie dbać o swój rozwój duchowy poprzez czytanie Pisma Świętego i modlitwę. Zalecane jest także, aby lektorzy włączali się we wspólną modlitwę całego Kościoła, jaką jest Liturgia Godzin (brewiarz) przez odmawianie przynajmniej podstawowych modlitw brewiarzowych – Jutrzni, Nieszporów i Komplety (np. korzystając z „Brewiarza dla świeckich” lub strony internetowej brewiarz.pl).

Szatą liturgiczną lektora jest alba przepasana cingulum oraz od 2019 roku krzyż lektorski.

Spotkania formacyjne lektorów są połączone ze spotkaniami ministrantów najstarszych. Najczęściej są prowadzone w formie wykładu/konferencji. Co jakiś czas spotkania formacyjne najstarszych ministrantów i lektorów przyjmują nieco „luźniejszą” formę (np. wyjście do kina, pizza).

 

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu