Kurs lektorski

Aby zostać lektorem, trzeba ukończyć diecezjalny kurs lektorski zakończony egzaminami z wiedzy o Piśmie Świętym i liturgii, a także z umiejętności poprawnego czytania (fonetyki) i śpiewu. Odbywa się on w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i trwa około roku.

Oprócz ukończenia kursu, warunkiem dopuszczenia do posługi lektora jest udział w tygodniowych rekolekcjach wakacyjnych dla kandydatów na lektorów w Wyższym Seminarium Duchownym.

Wymagania dla kandydatów:

  • wiek: przynajmniej VIII klasa szkoły podstawowej
  • imienne skierowanie od Księdza Proboszcza

Za organizację kursu i rekolekcji jest odpowiedzialny diecezjalny duszpasterz lektorów. Funkcję duszpasterza lektorów w naszej diecezji pełni ks. Konrad Biskup, nasz były Opiekun.

adres e-mail: praskikurslektorski@gmail.com

numer telefonu: 537 894 343

Więcej informacji na temat kursu lektorskiego można uzyskać na stronie https://florianska3.pl/kurs-lektorski/  i Diecezji Warszawsko-Praskiej. Na tych stronach pojawią się też informacje o rozpoczęciu nowego kursu lektorskiego.

 

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu