Komendy liturgiczne

Komendy liturgiczne to krótkie polecenia  wydawane przez ceremoniarza podczas liturgii w języku łacińskim. Każdy ministrant powinien znać przynajmniej podstawowe komendy.

Podstawowe komendy liturgiczne

Silentium!Cisza!

Praeparatio (ad Missam)Przygotowanie (do Mszy św.)

(Coetus) ad ordinem! (Usługujący) do porządku!

Adiutorum nostrum in nomine DominiWspomożenie nasze w imieniu Pana

Qui fecit coelum et terram Który stworzył niebo i ziemię

ProcedamusIdziemy

Genu flexioPrzyklękamy (na jedno kolano)

Genua flectantKlękamy (na dwa kolana)

Adoratio altarisPokłon ołtarzowi

SedeantProszę usiąść

SurgantProszę wstać

Inclinatio CrucisPokłon Krzyżowi

Reverentia celebranti – Pokłon celebransowi

Pozostałe komendy liturgiczne

Impositio incensi – Zasypanie kadzidła

CitoSzybko

LenteWolno

Citius Szybciej

LentiusWolniej

SistemusZatrzymujemy się

Non dumJeszcze nie

 

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu