Nabór

W roku szkolnym 2019/2020 spotkania dla kandydatów na ministrantów będzie prowadził ks. Łukasz Sikorski, który jest opiekunem kandydatów i ministrantów młodszych.

Chętnych chłopców, którzy przyjęli już I Komunię Świętą i chcieliby włączyć się w służbę przy ołtarzu prosimy o zgłaszanie się do ks. Łukasza lub ks. Jacka.

informacje o spotkaniach kandydatów są zamieszczane na tablicy ogłoszeń ministrantów w zakrystii.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu