Kandydaci

Kandydaci przygotowują się do pełnienia funkcji ministrantów uczestnicząc w rocznym kursie zakończonym egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania funkcji podczas liturgii.

We Mszy świętej kandydaci uczestniczą w prezbiterium (wśród ministrantów i lektorów) w czerwonych szarfach, które otrzymują podczas obrzędu włączenia ich do grona kandydatów na ministrantów.

Zasadniczo kandydaci nie pełnią funkcji przy ołtarzu – jest to czas przygotowania do ich wypełniania i przyglądania się w jaki sposób pełnią je ministranci i lektorzy.

Zwieńczeniem rocznego okresu przygotowania jest Promocja Ministrancka uprawniającą ich do pełnienia funkcji podczas Mszy świętej. Wtedy też otrzymują szaty liturgiczne – komżę i pelerynkę.

O przyjęcie do grona kandydatów mogą ubiegać się wszyscy chłopcy, którzy przyjęli już I Komunię świętą.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu