Informacje o nas

Służba Liturgiczna jest jedną z grup parafialnych Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie-Zerzniu. Do obowiązków ministrantów i lektorów należy, poza służbą przy ołtarzu, pomoc przy różnych przedsięwzięciach parafialnych zleconych przez Księdza Proboszcza lub Księdza Opiekuna, uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych, a także w przypadku starszych – przygotowywanie uroczystych liturgii pod wodzą ceremoniarza.


Na czele grupy ministrantów i lektorów, tak jak i całej parafii, stoi Ksiądz Proboszcz, który osobiście podejmuje decyzje w sprawach najważniejszych dla naszej wspólnoty.

Ks. dr Krzysztof Waligóra urodził się 7 sierpnia 1963 roku w Warszawie. Po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 r. z rąk J. E. ks. kard. Józefa Glempa w Archidiecezji Warszawskiej. Od czerwca 2000 r. do czerwca 2004 był proboszczem parafii p.w. św. Marka Ewangelisty w Warszawie (Targówek). Od 1 września 2005 r. jest proboszczem parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie-Zerzniu, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej.

O poprzednich Proboszczach naszej Parafii można przeczytać na tej stronie.


Za rozwój duchowy i formację Służby Liturgicznej odpowiada Ksiądz Opiekun, który prowadzi dla nas spotkania formacyjne i modlitewne. W naszej parafii Opiekunem Służby Liturgicznej jest  ks. Łukasz Sikorski.

ks. ŁukaszKs. Łukasz Sikorski urodził się 5 sierpnia 1983 r. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2010 roku z rąk J. E. ks. abp. Henryka Hosera SAC. Wcześniej pracował w parafii Świętej Trójcy w Kobyłce oraz parafii św. Ojca Pio na Gocławiu. 26 czerwca 2016 roku rozpoczął pracę w naszej parafii. Ksiądz Łukasz pochodzi z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (parafia Przemienienia Pańskiego, Mieszkowice).

Poprzedni Opiekunowie Służby Liturgicznej w naszej Parafii:


Wspólnota ministrantów i lektorów ma także swojego Prezesa, który ją reprezentuje przed Księdzem Proboszczem i całą parafią oraz pomaga Księdzu Opiekunowi w kierowaniu nią. Obecnym Prezesem Służby Liturgicznej jest Kamil Kondracki.

Kamil Kondracki urodził się 16 stycznia 1997 r. Dołączył do grona ministrantów naszej parafii w 2013 roku. Ukończył Diecezjalny Kurs Lektorski w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w 2015 roku otrzymał promocję lektorską w katedrze warszawsko-praskiej.  Został wybrany na Prezesa Służby Liturgicznej dn. 13 września 2020 roku.

Poprzedni Prezesi Służby Liturgicznej:

  • Bartosz Jarząbek (Prezes w latach 2017-2020)
  • Jan Andrzejewski (Prezes w latach: 2014 – 2017)
  • Michał Skoczek, lektor (Prezes w latach: 2011 – 2014)
  • Dominik Szczepkowski, lektor (Prezes do 2011 roku)

Więcej informacji o funkcji Prezesa Służby Liturgicznej w naszej Parafii znajduje się na tej stronie.

Prezesowi w wypełnianiu jego obowiązków pomagają Wiceprezesi Służby Liturgicznej. Od 13 września 2020 roku funkcję tę pełnią lektor Paweł Adamczyk oraz ministrant Damian Bochenek.


Służba liturgiczna w diecezji warszawsko-praskiej

Za całą liturgię w swojej diecezji, a więc także za służbę liturgiczną, jest odpowiedzialny Biskup diecezjalny. Biskupem warszawsko-praskim jest  J. E. Bp. Romuald Kamiński

W naszej diecezji Biskupem Pomocniczym jest    J. E. Bp. Marek Solarczyk

W naszej diecezji Biskupem Seniorem jest   J. E. Abp. Henryk Hoser SAC

W naszej diecezji Biskupem Seniorem jest               J. E. Bp. Kazimierz Romaniuk


ks. Łukasz KrupaPonieważ Ksiądz Biskup ze względu na liczne pasterskie obowiązki w diecezji nie może osobiście zajmować się służbą liturgiczną, do tego zadania wyznaczani są Duszpasterze Służby Liturgicznej, którzy odpowiadają za formację ministrantów, wspierając w tym opiekunów. Obecnie tę funkcję pełni ks. Łukasz Krupa.

Ks. Łukasz Krupa święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 2011 r. z rąk J. E. ks. abp. Henryka Hosera SAC. Od sierpnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. był wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim. W sierpniu 2012 roku rozpoczął posługę w Parafii Św. Łucji w Rembertowie. Od 1 września 2016 roku jest Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej.

Poprzedni Duszpasterze Służby Liturgicznej:


ks. Konrad BiskupDiecezjalny Duszpasterz Lektorów odpowiada za przygotowanie ministrantów do pełnienia tych funkcji podczas liturgii,  a także za ich dalszą, regularną formację. Duszpasterzem Lektorów  w naszej diecezji jest ks. Konrad Biskup.

Ks. Konrad Biskup święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2010 r. z rąk J. E. ks. abp. Henryka Hosera SAC w Katedrze warszawsko-praskiej. Od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2014 r. był wikariuszem naszej parafii, a w latach 2011-2014 pełnił funkcję Opiekuna Służby Liturgicznej naszej parafii. W sierpniu 2014 roku rozpoczął posługę w Parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Od 1 marca 2015 roku pełni funkcję ceremoniarza katedralnego, a od 24 listopada jest także ceremoniarzem diecezjalnym. Dnia 1 września 2016 roku został mianowany diecezjalnym duszpasterzem lektorów, ceremoniarzy oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Poprzedni Diecezjalni Duszpasterze Lektorów:

Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy odpowiada za przygotowanie lektorów do pełnienia tych funkcji podczas liturgii,  a także za ich dalszą, regularną formację. Duszpasterzem Ceremoniarzy  w naszej diecezji jest ks. Łukasz Trzaska .

Ks. Łukasz Trzaska święcenia kapłańskie przyjął 03 czerwca 2017 r. z rąk J. E. ks. abp. Henryka Hosera SAC w Katedrze warszawsko-praskiej. Od sierpnia 2017 r. jest wikariuszem  parafii Miłosierdzia Bożego, Otwock-Ługi. Dnia 11 września 2018 roku został mianowany diecezjalnym duszpasterzem ceremoniarzy.


Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu