Funkcje ministranta we Mszy świętej

Gdy nie ma ustanowionych akolitów i lektorów

Ministrant podczas Mszy świętej może wypełniać następujące funkcje:

  • nieść Krzyż w procesji (krucyferariusz)
  • nieść świece w procesji (ceroferariusz)
  • nieść kadzielnicę (turyferariusz)
  • nieść łódkę (nawikulariusz)
  • funkcje akolity – usługiwać kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu
  • funkcje ministranta księgi (mszału)
  • funkcje ministranta mikrofonu
  • odczytywać Słowo Boże
  • wykonać psalm responsoryjny

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu