Ciemna jutrznia – Wielka sobota 2021

sobota, 3 kwietnia 2021 roku, godz. 8:00
CIEMNE JUTRZNIE

Lektor I czytania: Michał Lenkiewicz
Lektor II czytania: Michał Wieczorek