Wszystkie wpisy, których autorem jest Bartosz Krupa

SPIS FUNKCJI – WIELKI CZWARTEK 2021 18:00

czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, godz. 18:00
Odprawa dla posługujących o godz. 17:00

Celebrans: ksiądz Krzysztof Waligóra
Koncelebrans: ksiądz Daniel Kowalski
Lektor I czytania: Michał Wieczorek
Psalmista: Chór
Lektor II czytania: Michał Lenkiewicz
Komentator: Bartosz Jarząbek
Wezwania modlitwy powszechnej: Tadeusz Kuczborski
Turyferariusz: Bartosz Łada
Nawikulariusz: Karol Grabarczyk
Krucyferariusz: Michał Krupa
Akolita 1: Bartosz Krupa
Akolita 2: Jan Serowski
Ewangeliarz:
Ministrant księgi: Karol Chmielewski
Mikrofon:
Odpowiedzialni za kołatki: Maciej Tomaszek, Stanisław Tarnicki, Piotr Tomaszek
Welon naramienny (tuwalnia): Franciszek Domański

SPIS FUNKCJI – Wielki czwartek 2021 16:00

czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, godz. 16:00
Odprawa dla posługujących o godz. 15:00

Celebrans: ksiądz Łukasz Sikorski
Koncelebrans: ksiądz Marek Długoszewski
Lektor I czytania: Rafał Szewczyk
Psalmista: Organista
Lektor II czytania: Krzysztof Zakrzewski
Komentator: Bartosz Jarząbek
Wezwania modlitwy powszechnej: Leonard Balas
Turyferariusz:
Nawikulariusz:
Krucyferariusz: Krzysztof Zakrzewski
Akolita 1:
Akolita 2:
Ewangeliarz:
Ministrant księgi:
Mikrofon: