Wszystkie wpisy, których autorem jest Bartosz Krupa

WIELKI PIĄTEK 18:00 – SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH 2022

SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

15 kwietnia 2022, godz. 18.00

WIELKI PIĄTEK

Odprawa przed mszą o godzinie 16:30

Kapłan celebrujący: 

Ceroferariusz 1: 

Ceroferariusz 2: 

Ministrant ołtarza 1: Karol Garbarczyk

Ministrant ołtarza 2: Marcel Kempiński

Ministrant księgi: Tymek Podstawek

Ministrant mikrofonu: Franciszek Podstawek

Mszał ołtarzowy: Marcel Kempiński

Krzyż adoracyjny: Jan Serowski, Bartosz Krupa

Kołatka: Franciszek Podstawek

Precentor 1: Michał Krupa

Precentor 2: Karol Garbarczyk

Lektor I czytania: 

Lektor II czytania: 

Modlitwa powszechna: 

Komentator: Bartek Jarząbek

Welon naramienny (tuwalnia): Karol Garbarczyk

Mistrz ceremonii: Michał Krupa

WIELKI CZWARTEK – SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH 2022

SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

14 kwietnia 2022, godz. 18.00

WIELKI CZWARTEK

Odprawa przed mszą o godzinie 15:00

Celebrans:

Koncelebrans: 

Lektor I czytania: 

Psalmista: Chór

Lektor II czytania: 

Komentator: Bartosz Jarząbek

Wezwania modlitwy powszechnej: 

Turyferariusz: Bartosz Łada

Nawikulariusz: Franciszek Dylewski

Krucyferariusz: Bartek Krupa

Akolita 1: Tymek Podstawek

Akolita 2: Karol Garbarczyk

Ewangeliarz:

Ministrant księgi: Marcel Kempiński

Mikrofon: Jan Serowski

Odpowiedzialni za kołatki: Franciszek Podstawek

Welon naramienny (tuwalnia): Wawrzyniec Dylewski

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – LISTA FUNKCJI 2021

Prosimy o zapoznanie się ze spisem funkcji liturgicznych na Mszę św. w nocy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Pasterkę), 25 grudnia 2021 roku…

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

25 grudnia 2021, godz. 00:00

Celebrans: ks. Prał. Krzysztof Waligóra

Krucyferariusz: Aleksander Balas

Akolita 1: Maciej Lis (odprawa o godz. 23:30)

Akolita 2: Marcel Kampiński (odprawa o godz. 23:30)

Turyferariusz: Bartosz Krupa(odprawa o godz. 23:30)

Nawikulariusz: Bartosz Łada (odprawa o godz. 23:30)

Ministrant księgi: Aleksander Balas

Lektor ewangeliarza: Kamil Kondracki

Lektor I czytania: Karol Chmielewski

Lektor II czytania: Kamil Kondracki

Modlitwa powszechna: Bartosz Jarząbek

Ministrant ołtarza: Karol Garbarczyk

Precentor: Kamil Kondracki – odpowiedzialny za porządek pozostałych ministrantów uczestniczących w liturgii

Ceremoniarz: Michał Krupa

WSZYSCY POSŁUGUJĄCY PRZYCHODZĄ NAJPÓŹNIEJ O GODZINIE 23:45