Wszystkie wpisy, których autorem jest Bartosz Krupa

REZUREKCJA – SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH 2022

SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

17 kwietnia 2022, godz. 6.00

REZUREKCJA

Odprawa przed mszą o godzinie 5:30

Kapłan celebrujący: 

Krucyferariusz: 

Akolita 1:

Akolita 2:

Turyferariusz: Bartosz Łada

Nawikulariusz: Franciszek Dylewski

Ministrant ołtarza 1: 

Ministrant ołtarza 2: 

Ministrant księgi: Aleksander Balas

Mszał ołtarzowy: Bartosz Krupa

Lektor I czytania: 

Lektor II czytania: 

Modlitwa powszechna: 

Komentator: Bartek Jarząbek

Mistrz ceremonii: Michał Krupa

WIELKA SOBOTA – SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

16 kwietnia 2022, godz. 19.45

WIELKA SOBOTA

Odprawa przed mszą o godzinie 17:00

Celebrans: ksiądz Krzysztof Waligóra

Koncelebransi: wszyscy kapłani pracujący w parafii

Lektor I czytania: 

Psalmista 1: chór

Lektor II czytania: 

Psalmista 2: chór

Lektor III czytania: 

Psalmista 3: chór

Lektor IV czytania: 

Psalmista 4: chór

Lektor Epistoły:

Aklamacja i psalm responsoryjny: chór

Komentator: Bartosz Jarząbek

Wezwania modlitwy powszechnej: 

Turyferariusz: Bartosz Łada

Nawikulariusz: 

Paschał: Aleksander Balas, Tymek Podstawek

Grana i Rylec: Marcel Kempiński

Przygotowanie ogniska: p. Satnisław i Bartek Łada

Dzwonki: Marcel Kempiński

Ministrant księgi: Bartosz Krupa

Mikrofon: Jan Serowski

Ministranci do błogosławieństwa wody: Karol Garbarczyk

Ministrant z wodą pobłogosławioną: 

Ministrant z wodą do chrzcielnicy:

WIELKI PIĄTEK 15:00 – SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH 2022

SPIS FUNKCJI LITURGICZNYCH

15 kwietnia 2022, godz. 15.00

WIELKI PIĄTEK

Odprawa przed liturgią o godzinie 13:00

Kapłan celebrujący: 

Ministrant ołtarza 1: Kamil Kondracki

Ministrant ołtarza 2:  Leonard Balas

Ministrant księgi: Bartek Łada

Ministrant mikrofonu: Leonard Balas

Mszał ołtarzowy: Aleksander Balas

Krzyż adoracyjny: Mateusz Pawłowski, Aleksander Balas

Kołatka: Bartek Łada

Precentor 1: Kamil Kondracki

Precentor 2: 

Lektor I czytania: 

Lektor II czytania: 

Modlitwa powszechna: 

Komentator: Bartek Jarząbek

Mistrz ceremonii: Michał Krupa