Asysta liturgiczna

Asystą liturgiczną nazywamy zwykle wszystkich posługujących pełniących swoje funkcje podczas danego obrzędu liturgicznego.

Najbardziej doświadczeni ministranci i lektorzy tworzą natomiast asystę stałą, podlegającą bezpośrednio zwierzchnictwu ceremoniarza, który je przewodniczy i odpowiada za przygotowanie do posługi podczas uroczystych liturgii sprawowanych w parafii.

Oficjalna strona Służby Liturgicznej Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Warszawie-Zerzniu