Lista funkcji-UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2019

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada 2019

Msza święta, godz. 13:00

Kapłan celebrujący: ksiądz kanonik Krzysztof Waligóra

Krucyferariusz: Ko. Załęcki

Ceroferariusz 1: J. Serowski

 Ceroferariusz 2: B. Krupa

 Ministrant ołtarza 1: ministranci młodsi

 Ministrant ołtarza 2: ministranci młodsi

 Turyferariusz: M. Jędrzejczyk

 Nawikulariusz: D. Bochenek

 Ministrant księgi: K. Chmielewski

POSŁUGUJĄCY MUSZĄ PRZYJŚĆ NAJPÓŹNIEJ O GODZ. 12:45

 

 

Procesja na cmentarzu,

1 listopada 2019 roku

godz. 14:00

 

Kapłan celebrujący: ksiądz kanonik Krzysztof Waligóra

Krucyferariusz: K. Chmielewski

 Ceroferariusz 1: J. Serowski

 Ceroferariusz 2: Ko. Załęcki

 Turyferariusz: M. Jędrzejczyk

 Nawikulariusz: B. Łada

 Sprzęt nagłaśniający: Ku. Załęcki, D. Bochenek

Ministrant z wodą święconą: P. Hoffman

 

POSŁUGUJĄCY MUSZĄ PRZYJŚĆ NAJPÓŹNIEJ O 13:50

(jeśli nie pełnią funkcji podczas Mszy św. o godz. 13:00)